Sbor dobrovolných hasičů

Sklené nad Oslavou

Historie
(1929)

Název obce Sklené nad Oslavou je pravděpodobně odvozen od zaniklých sklářských hutí.

Rozprostírá se po obou stranách silnice Křižanov - Žďár nad Sázavou, v nadmořské výšce 573 m. První písemná zmínka o obci je z roku 1368. V tomto roce měla osada 11 domů. V roce 1749 měla osada 10 domů, v roce 1900 62 domů a 338 obyvatel a v roce 1991 měla obec 69 domů a 247 obyvatel.

Přípravná schůze k založení Sboru dobrovolných hasičů byla konána 30. listopadu 1929.

Starostou obce byl v té době Bohumil Skalka.Ustavující valná hromada byla konána dne 1. prosince 1929, za účasti 15 členů. Prvními členy výboru byli zvoleni: starosta: Jan Votoupal , rolník, místostarosta a velitel: Josef Kment, rolník, jednatel: Bedřich Skalka, řídící učitel a pokladník: Jindřich Sedláček , rolník.

Zakládajícími členy byli : František Kříž, Albert Mach, Bedřich Skalka, Antonín Chylík, Ladislav Klimeš, František Zahradník, Rudolf Klimeš, Josef Sýkora, Josef Šebek, František Šoškola, Šoškola, Josef Sedláček.

Po ustanovení SDH byla koupena ruční čtyřkolová stříkačka a hadice v ceně 16 000 Kč.

V roce 1933 byl zvolen nový výbor, ve složení: starosta: Jan Votoupal, náčelník: František Kříž, 1. podnáčelník: Jindřich Sedláček, 2 podnáčelník: František Tulis, zbrojíř: František Šoškola. V roce 1942 bylo započato se stavbou hasičské zbrojnice.

Nová hasičská zbrojnice byla postavena společně s kulturním domem v roce 1977.

Vybavení SDH požární technikou: 1 přenosná motorová stříkačka PPS 12 a nákladní automobil Tatra 802, 1 vysouvací žebřík a další výzbroj. Jako vodní zdroj pro požární účely je zřízena na návsi požární nádrž.

Od založení SDH vzniklo v obci 7 požárů, které hasiči úspěšně likvidovali. Mimo vlastní obec zasahoval Sbor u 1 požáru v Radenicích a každoročně likviduje lesní požáry kolem železniční tratě ČD.

Sbor řádně plní své povinnosti. Provádí pravidelně požární kontroly v obytných a hospodářských budovách občanů, stará se řádně o údržbu a pohotovost požární techniky, zvyšuje odbornost svých členů v obsluze požární techniky, pořádá taneční zábavy, výlety a divadelní představení, zúčastňuje se cvičení a soutěží v rámci okresu s průměrnými výsledky.Spolupracuje s národním výborem a obecním úřadem při výstavbě obce.